Misyonumuz

  • Balıkesir Altıeylül 8 No’lu Aile Sağlığı Merkezi’nden sağlık hizmeti almak için başvuran tüm hastalarımıza din, dil, ırk, cinsiyet ve sosyoekonomik sınıf farkı gözetmeksizin, hasta ve sağlık personelinin haklarına saygılı, etik kurallara bağlı, hizmeti sunan ve alan arasındaki iletişimi sağlam temellerle kurmaktır.
  • Hasta ve çalışan memnuniyetini sürekli hale getirmektir.
  • Kaynakları etkin ve verimli kullanmaktır.
  • Koruyucu sağlık hizmetlerini titizlikle sunan ve bebek,gebe ve çocukların tamamının aşılarının eksiksiz bir şekilde yapılmasını sağlamaktır.
  • Aile Sağlığı Merkezimiz’den Hizmet alan kişileri çeşitli iletişim kanallarıyla ve bire bir sağlık konusunda bilgilendiren bir hizmeti sunabilmektir.
  • Gebe takipleri ile anne ve bebek ölümünü önleyebilen, istenmeyen gebelikleri doğum kontrol metotlarıyla önleyebilmektir.
  • Ayaktan tedavi ile tedavi olabilecek tüm hastalıkları ikinci basamağa göndermeden tedavi edebilmektir.

Aile Sağlığı Merkezimiz, Aile hekimliği uygulamasını bilimsel veriler ışığında sürdürmeyi, sorunlarının çözümüne hizmet verdiği toplumun sağlığını da dikkate alarak katkıda bulunmayı, faaliyetlerini uluslararası normlar, etik ilkeler ışığında, şahıslardan ve siyasi kurumlardan bağımsız bir şekilde, yasal sınırlar çerçevesinde yerine getirmeyi görev edinmiştir.

Sizin sağlığınız önceliğimizdir.